Duurzaamheid

Gebruikte balkpallets, snelle levering.

Nederland moet een groene, circulaire economie worden. Hier draagt De With Pallets graag zijn steentje aan bij. Om de circulaire economie te stimuleren maakt De With Pallets gebruik van duurzame grondstoffen en gebruikte producten zonder afval.

GEBRUIKTE PALLETS

Hout is een van de meest duurzame en eeuwig hernieuwbare grondstof die er is. Dit betekent dat hout goed gerepareerd kan worden. Zelfs zo goed dat er geen vergelijkbare grondstof is die makkelijker en vaker gerepareerd wordt.

Wanneer een pallet van De With Pallets kapot is wordt deze hersteld en vervangen. Een wijdvertakt netwerk van handelaren, reparateurs, palletpools en producenten werkt samen om hergebruik van de pallets mogelijk te maken.

Een gebruikte pallet deelt op deze manier opnieuw mee aan de pallethandel. Een circulair proces dat bijdraagt aan een verminderende co2-uitstoot. Er hoeft namelijk minder hout gekapt te worden dan wanneer een nieuw pallet wordt gemaakt.

NIEUWE PALLETS

Naast gebruikte pallets levert De With Pallets ook nieuwe pallets. Voor de productie van nieuwe pallets wordt uitsluitend hout met een FSC keurmerk gebruikt.

De Forest Stewardship Council (FSC) is een internationale organisatie, die zich inzet voor verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC spreekt van verantwoord bosbeheer, wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden, met de sociale, ecologische en economische aspecten die bij bosbeheer horen.

Het FSC keurmerk verzekert dat grondstoffen voor hout- en papierproducten afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen, met alle aandacht voor de mensen die van het bos afhankelijk zijn.

GEEN AFVAL

Een goed gestructureerd systeem binnen De With Pallets zorgt ervoor dat er geen houtafval bij de productie van nieuwe pallets tot stand komt.

Niet te repareren pallets worden door De With Pallets doorgezet naar bedrijven, die dit afvalhout gebruiken voor andere doeleinden. Bijvoorbeeld als brandstof of als grondstof voor de productie van geperst hout.

Tevens zijn de houten pallets in bijna alle gevallen te repareren, zodat ze weer opnieuw in de pallethandel kunnen worden ingezet.

Door al deze ontwikkelingen is het afval nihil, waardoor het milieu minimaal wordt belast.